Kajakmateriel-udvalget

Kontakt bestyrelsen ved problemer med grej

Vedligeholdelse af klubkajakker med tilhørende udstyr.
Sørger for at broen er funktionsdygtig. Isætning og optagning.

Hvis medlemmer beskadiger en kajak / udstyr eller opdager at materiellet er defekt skal I kontakte udvalget.

Regler vedrørende klubkajakker, se under kajakreservation-regler vedr. lån af kajak

Principper for fordeling af kajakker:

1) ”Køjerne” fordeles efter medlemmernes formåen ud fra højde og kræfter
2) Ud fra ovenstående må medlemmer være villige til at skifte ”køjeplads”
3) De mest aktive medlemmer får de lettest tilgængelige ”køjer”
4) Hvis der bliver uoverensstemmelse vedr. principperne afgøres det af den fordelingsansvarlige. (Klaus Hymøller)