Turudvalg

LEIF HALLING·29. DECEMBER 2017

Turudvalget tilrettelægger og laver månedlige ture andre steder end på Mariager Fjord.
Turer oprettes som begivenheder i Facebook gruppen af den der er tovholder på turen

Medlemmer af Turudvalget:
Torben Hymøller
Klaus Hymøller
Poul-Erik Neergaard
Leif Halling

Sidst revideret den 29.12.2017/Leif