Vejledning til indtastning i Rokort findes på linket herunder

Vejledning til brug af appen Memberlink (Ny Rokort)

Regler for klubbens kajakker:

Har du endnu ikke været gennem klubbens frigørelseskursus skal du holde dig kystnært langs fjordens sydside mellem Katbjerg Odde og Fladbjerg, hvor man kan bunde.

Du skal være iført godkendt svømmevest.

  1. Inden du ror ud, skal du sikre sig, at kajakken har et spraydeck, en paddlefloat og en pumpe, der er let tilgængeligt og ikke kan gå tabt under kæntring. Husk af du selv er ansvarlig for at kontrollere af udstyret er brugbart.

Medbring altid fornuftig påklædning med henblik på dårligt vejr.

Inden afsejling skal du reservere kajakken på rokort.dk.

Ved optrækkende uvejr:  blæst, torden eller tåge skal der straks søges havn eller mod land.

Drik ikke alkohol i forbindelse med sejlads.

Efterlad ikke affald i naturen. Hav en pose med, så affaldet kommer med hjem.

Ved hjemkomsten skal fartøjet rengøres og aftørres inden aflevering i kajakhallen. Svømmevest, pagaj, spraydeck og andet udstyr skal tilbage på plads, når bådehuset forlades.

En klubkajak skal behandles som var den din egen. Sejl ikke direkte op i stenet strand. Bær kajakken i stedet for at slæbe den.

Andre medlemmers ejendomsret over egne fartøjer, pagajer o. lign. skal respekteres.

Er du den sidste, der forlader kajakhallen skal du sikre dig, at der er låst og at alle porte er lukket.

Og brug så i øvrigt den sunde fornuft.

Klubbens kajakker må også benyttes på ture ud af Mariager Fjord forudsat at dit medlemskab omfatter brug af klubkajakker. Dette gælder også på overnatningsture.
Klubbens 2 børnekajakker må benyttes af alle friroede medlemmer af Mariager Kajakklub. Det eneste krav er, at du reserverer kajakken på rokort.dk inden afgang.

Klubbens Avocet og Nuka kajakker må benyttes af alle medlemmer til enkelte ture med egne børn under 18 år. Det eneste krav er, at du reserverer kajakken på rokort.dk inden afgang.

Har du børn med på tur som ikke er friroet, skal du holde dig kystnært langs fjordens sydside mellem Katbjerg Odde og Fladbjerg, hvor man kan bunde. Du er selv 100% ansvarlig for din egen og dine børns sikkerhed.

Klubbens udstyr, veste, spraydecks, pagajer, pumper, paddlefloats mv. må kun anvendes af de medlemmer som har medlemskab med leje af klubkajak. Alle med privat kajak anskaffer selv udstyr. Mariager Kajakklub anbefaler dog at medlemmer med leje af klubkajak selv anskaffer redningsvest, da det er væsentligt at vesten passer godt til dig i tilfælde af kæntring.