Sikkerheds bestemmelser. 

Generelt.

Havkajakker* færdes stort set overalt (å, fjord og hav), hvilket altid er forbundet med risiko og under nogle omstændigheder livsfare. Som havkajakroer har du selv truffet beslutning om at opleve naturen på disse betingelser og er selvstændigt ansvarlig for konsekvenserne af dine beslutninger.

Kæntring

I Mariager Kajakklub har vi som målsætning at give dig en kvalificeret vejledning og dermed et kvalificeret beslutningsgrundlag for et sikkert og aktivt friluftsliv. Denne kvalificering tilvejebringer klubben gennem frironingskurser og anden kursusvirksomhed, samt information via artikler og pjecer på hjemmesiden. Men du er i enhver situation ansvarlig for dig selv. Dette gælder også under fællesture.

Nye medlemmer:

Som nyt medlem SKAL du have lært og demonstreret Wet-exit (kontrolleret kæntring) overfor en instruktør eller et bestyrelses medlem, INDEN du roer første gang.

Nye medlemmer skal informeres om dette ved indmeldelsen.

Roning lokalt eller på langtur

 • Som friroet** medlem træffer du selv alle beslutninger om dine aktiviteter. Du kan deltage i langture, når du har sikret dig, at den sikkerhedsmæssige planlægning er tilfredsstillende.
 • Mariager Kajakklub kan rådgive, men ansvaret for beslutning om deltagelse er din egen.
 • Som ikke friroet gælder, at du efter kæntring skal kunne gennemføre en redning – alene eller assisteret – der bringer dig tilbage i din egen båd eller i land. Denne sikkerhed får du gennem sejlads i en friroet gruppe eller ved at sejle langs kysten hvor du kan bunde.
 • Klubben anbefaler at hvis man ror flere sammen, foregår det som makkerpar så hjælpen er tæt på hvis uheldet er ude. Max. afstand imellem kajakkerne ca. 2-3 kajaklængder.

Sommer/vintersejlads.

 • Sommerperioden: Fra maj – september (begge inkl.)
 • Vinterperioden: Fra oktober – april (begge inkl.)
 • Som ikke friroet skal du bære svømmevest hele året.
 • Som friroet skal du altid bære svømmevest i vinter perioden. I sommer perioden skal du bære vest, hvis du ror ud fra klubben eller deltager på fælles klubture. Klubben anbefaler dog at du ALTID bruger svømmevest.

Sygdom, handicap mv.

 • Hvis der er risiko for helbredsproblemer, skal du ved indmelding i klubben oplyse, om du har et handicap eller lider af sygdomme, der kan have betydning for sikkerheden under roning. Du skal være specielt opmærksom på lidelser, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.
 • Du skal selv vurdere dette, helst i samråd med din læge, og selv træffe beslutning om deltagelse i roning.
 • På fællesture skal du orientere turlederen, hvis du lider af helbredsproblemer.

* Tur- og kapkajakker er underlagt andre vilkår.

** Sådan bliver du friroet: Gå ind på klubbens hjemmeside, under KURSER samt under KLUBBEN og se FRIRONINGSKRAV.

Som ikke friroet skal du holde dig kystnært eller hvor du kan bunde.

 

Sidst revideret 14.12.2016