Kajakmateriel-udvalget

Kontakt bestyrelsen ved problemer med grej

Vedligeholdelse af klubkajakker med tilhørende udstyr.
Sørger for at broen er funktionsdygtig. Isætning og optagning.

Hvis medlemmer beskadiger en kajak / udstyr eller opdager at materiellet er defekt skal I kontakte udvalget.

Regler vedrørende klubkajakker, se under kajakreservation-regler vedr. lån af kajak

Principper for fordeling af kajakker:

 1. Det er bestyrelsen som suverænt bestemmer hvor klubbens kajakker skal ligge, og også hvor private kajakker skal ligge.
 2. Man kan komme i betragtning til en kajakplads, hvis man er aktiv i Mariager Kajakklub. Det vil sige, at man som medlem ror hvert år og registrerer det på rokort.dk
 3. Kajakken opbevares på eget ansvar. Klubben hæfter ikke for eventuelle skader, og du skal selv sørge for at din kajak er forsikret mod brand, hærværk og tyveri.
 4. Det udstyr som medlemmet har liggende i kajakhallen skal kunne være i den køje hvor ens kajak er placeret. Det må ikke være privat udstyr, pagajer, vogne, veste, spraydecks eller lignende andre steder i hallen.
 5. Alle hjælper til med at holde kajakhallen ren og ryddelig.
 6. Du skal aftørre din kajak efter hver ro tur af hensyn til din underbo.
 7. Har din kajak ror, skal roret være afmonteret når kajakken ligger i køjen.
 8. Man kan ikke have mere end én plads pr. betalende medlem i rækkerne 1-4. Har man flere kajakker skal de placeres i række 5-6. Enkeltmedlemmer har 1 plads, Samlevende har 2 pladser og familier har 3-4 pladser. Hvert enkelt medlem skal dog personligt have ro-aktivitet i sin egen kajak for at have plads i rækkerne 1-4.
 9. Bestyrelsen og/eller instruktører har ikke fortrinsret til nogen pladser.
 10. Vi anvender rokort.dk til at registrere vores ro-aktivitet. Dette gælder også hvis man har egen kajak. Hvis et medlem ikke har registreret ro-aktivitet i et år, kan medlemmet blive bedt om at afgive sin plads i række 1-4 til et aktivt medlem.
 11. Regler for hvornår og hvordan der skal byttes om på pladserne er som følger:  Aktive roere kan efter antal roede km få mulighed for at flytte til mere attraktive pladser efterhånden som de opstår eller hvert år når rokort er opgjort hvis der er roere som ikke har registreret km. Ud fra foranstående må medlemmer således være villige til at skifte pladser. Hvis man ligger i række 2 eller 3 kan man som udgangspunkt ikke bede om at blive flyttet, men kan man bytte med en anden kan det gøres, efter man har informeret den ansvarlige for hylde-pladserne. Nye medlemmer kan kun blive placeret i række 1 eller 4. Pladsen tildeles efter medlemmernes formåen ud fra højde og kræfter.
 12. Hvis der bliver uoverensstemmelse vedrørende principperne afgøres det af den fordelingsansvarlige. (pt. Torben Holmgren)